Informacje handlowe i marketing

Informacje Ogólne

Poniższa informacja przybliżyć ma kwestię przetwarzania danych osobowych klientów sklepu internetowego www.fabien.pl(zwanego dalej: „Sklepem”), którzy wyrazili zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez podmiot prowadzący Sklep.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest Fabien sp. z o.o. z Siedzibą w Zduńskiej Woli ul. Łaska 146 98-220.

Jakie dane będziemy przetwarzać?

Aby zapisać się na newsletter, musisz podać nam Twój adres e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem otrzymywania newslettera.

Jakie przepisy regulują kwestię przetwarzania danych osobowych?

Kwestia ochrony danych osobowych od dnia 25 maja 2018 r. regulowana jest przepisami tzw. RODOczyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane?

Twoje dane przetwarzać będziemy w celach marketingowych. Podstawą przetwarzania jest art. 6 ust.

1 lit. a RODO, tj. Twoja zgoda.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą podmiot świadczący na naszą rzecz usługi z zakresu email marketingu, dostawcy usług polegających na przechowywaniu danych w chmurze.

Jak długo przechowywać będziemy Twoje dane?

Twoje dane przechowywać będziemy do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub zaprzestania przez nas realizowania działań marketingowych w formie newslettera (w zależności od tego, która ze wskazanych okoliczności wystąpi wcześniej).

Jakie prawa Ci przysługują?

Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz usunięcia, a nadto do żądania ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych.

Możesz w dowolnym momencie wycofać wyrażoną zgodę. Nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Rezygnacja z subskrypcji jest możliwa poprzez kliknięcie w odpowiedni link umieszczony w mailach z treściami marketingowymi. Możesz się też z nami skontaktować w tej sprawie pod adresem e-mail sklep@fabien.pl